ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 1100929  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมเดินทางส่งครูรสรินทร์ เจ๊ะเล๊าะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย

     วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทางส่ง ครูรสรินทร์ เจ๊ะเล๊าะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านป่างาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอรรณพ เนียมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่างาม คณะครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำศาสนา และนักเรียนให้การต้อนรับ พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยรวมพลังเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง

     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อยรวมพลังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และแสดงภาพลักษณ์ชุมชนเข้มแข็งของเมืองเบตง ภายใต้คำว่า “เบตง...ยังคงโอเค” ณ บริเวณหอนาฬิกา พัชร ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านนาข่อยสอบPre O-Net

     วันที 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา (Pre O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 คน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (O-Net) พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยรับมอบอาหารเช้าจากสโมสรโรตารีเบตง

     วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย ต้อนรับนายแพทย์จิตติ จันทรมงคล นายกสโมสร โรตารีเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีเบตง ที่เดินทางมามอบ อาหารเช้าซีเรียลข้าวสาลีโฮลเกรนชนิดแท่ง รสช็อกโกแลต ตราเนสท์เล่ โกโก้ครั้นช์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านเป็นอย่างมาก พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี

     วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาข่อย มอบหมายให้นางลดาวัลย์ โพธิวิจิตร และนางจามรี วิรัตนปราการ นำนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดพุทธาธิวาส พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน “กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย พร้อมด้วยนางลดาวัลย์ โพธิวิจิตร นางสาวศิริรัตน์ แดบ๊อก นางสาวทศพร บาฮา และนางสาวพัชรา หอมหวล นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ในกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านราโมง พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : สพป.ยล.3 ติดตามความคืบหน้าออกติดตามความคืบหน้าการรับสมัครนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 7.45 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ออกติดตามความคืบหน้าการรับสมัครนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย และครูที่เป็นคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนบ้านนาข่อยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านนาข่อยรับการประเมินการอ่านการเขียน

     วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางมารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ออกประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาข่อย ซึ่งเป็นการประเมินหลังการพัฒนาการอ่านเขียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มปรับปรุง โดยมีว่าที่ร.ต.หญิงมุจลินท์ จูฑะมงคล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และครูผู้สอนสาระการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีนายวานิ ซาดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาข่อย พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

     นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย มอบหมายให้นางลดาวัลย์ โพธิวิจิตร และว่าที่ร.ต.หญิงมุจลินท์ จูฑะมงคล ครูผู้ฝึกสอนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 โรงเรียน บ้านนาข่อยได้เป็นตัวแทนแข่งขัน 3 รายการ คือ ด.ญ.จรรยพร บาดา ตัวแทนแข่งขันระดับภาคในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓ ผลการแข่งขันได้เหรียญทอง ลำดับที่ 4 ด.ญ.ซีตีซากีนะย์ วาฮะ ตัวแทนแข่งขันระดับภาคในการแข่งขันอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.สุราษฎร์ธานี

     วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้เดินทางไป จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 โรง ผลการแข่งขัน โรงเรียนได้เหรียญทอง ลำดับที่ 16 และมีโรงเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพป.ยล 3

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพป.ยล 3 นำทีมโดย นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ประธานศูนย์เครือข่ายฯยะรม , นายวัชระ จันทรัตน์ , นางสุภาพร จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล 3 และ นางสาวสุภานัน จันเหลือง รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ ที่ได้มาให้การนิเทศฯ พร้อมกับให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี noh ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตจัดโครงการ ณ คุณธรรมบ้านนิคม “ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง”

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โดยนายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ต้อนรับท่านสมบูรณ์ พรหมมณี ปลัดอาวุโส อำเภอธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี “โครงการ ณ บ้านนิคม “ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง” เพื่อให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะนิเทศอาสา จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ทีมงานนิเทศอาสา มาติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างพลังชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย

     วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางอาตีกะห์ ลาแซ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างพลังชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ โดยร่วมทำความสะอาดบ้านเมือง เก็บขยะสองข้างทางตลอดเส้นทางสาย 410 (ยะลา-เบตง) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหิน เข้าร่วมโครงการสร้างพลังชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย

     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางพาธินี ลิ่มสุวรรณ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้นายมัฮมุ กามาและนางสาววันกรุทรง กาซอ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ่อหิน เข้าร่วมโครงการสร้างพลังชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เพื่อเทิดพระเกี่ยรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะทั้ง 2 ข้างทางตลอดเส้นทางสาย 410 (ยะลา-เบตง)ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/195 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com