ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 26 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1152944  ครั้ง
 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS:Local Asessment System )

          วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS:Local Asessment System ) โดยใช้ข้อสอบกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจบชั้นประถมศึกษา

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com