ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1152934  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกลุ่มเครือข่ายตาเนาะแมเราะ

          นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ในการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้ โดยได้เข้าร่วมกับลูกเสือเนตรนารีต่างโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมงานเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวัฒนธรรม ประเพณีลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตนเอง

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com