ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 17 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1152937  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 บรรยากาศภายในสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สอบ 3 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ทำการสอบ 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสอบ 5 วิชาได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com