ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1152935  ครั้ง
 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) และความสามารถด้านเหตุผล(Resoning abilities) โดยมีคุณครูพาธินี ลิ่มสุวรรณ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านแหร

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com