ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 24 ท่าน ผู้เข้าชม 1152943  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต จัดงานเกษียณอายุราชการ"ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา " ของคุณครูสุนีย์ วงศ์เอี่ยม โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอธารโต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และในวันที่ 28 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองทางโตได......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมด้วยนางสาวปริญญา โทบุรี และข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอธารโต กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137561476982656&set =pcb.137561650315972&type=3&theater - รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์สพป.ยะลา เขต 3 : - เผยแพร่ผ่านกลุ่ม line เช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมตัวแทนคณะครู ต้อนรับนายสมมาตร ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมคณะ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานของ เด็กหญิงภคพร ทองสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ -https://www.facebook.com/profile.php?id=100021864125345&hc_ ref=ARS2m0V2DxwMj......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

     นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และในการแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตได้เป็นตัวแทนในระดับภาคจำนวน 12 รายการ เหรียญทอง 26 รายการ เหรียญเงิน 19 รายการ เหรียญทองแดง 8 รายการเเละ เข้าร่วม 7 รายการ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สนามโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสนามโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมด้วยครูสุรวงศ คงมณี และครูสมทิพย์ รัตนภูมิ นำตัวแทนนักเรียนนำเสนอโรงเรียนคุรธรรม ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ของเขตตรวจราชการภาค 8 เพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 25 กันยายน 2560 และผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับดีเด่น เเละได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นเเบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ กรุงเทพมหานคร (กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว) รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศิลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังศิลาจัดโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านวังศิลาจัดโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษา โดยนางสาวสุภลักษ์ พยัคฆพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา ได้กล่าวเปิด"การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ" เป็น 1 ใน 7 จุดเน้นที่จะต้องดำเนินการ นอกเหนือไปจากจุดเน้นที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา, จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา, จุดเน้นที่ 4 การผลิตคนและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศิลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังศิลาร่วมกับมูลนิธิ หมอเสม พริ้งพวงแก้ว ดำเนินโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง

     เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560โรงเรียนบ้านวังศิลาร่วมกับมูลนิธิ หมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้ดำเนินโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง เป็นโครงการเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ด้านการสร้างคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงของประเทศ ด้วยวิธีการร่วมศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ของชาติ ที่ประชาชนจะเป็นผู้คัดกรองคนดี มีคุณภาพเข้าสู่วงการเลือกตั้ง เป็นฐานการพิจารณา และร่วมกันสร้างนโยบายหลักของชาติโดยประชาชนจากล่างสู่บน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป โดยใช้ห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านมาลากิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

     วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านมาลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยได้จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงไทยร่วมกัน ภาพ/ ครูคมกริช ลูดิง ข่าว/ครูจิตรา บือนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดงานเลี้ยงเกษียณสดุดี ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อหิน และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเกษียณ "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา" ประจำปี 2560 ให้แก่นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ซึ่งเกษียณอายุราชการในปี 2560 เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจนครบอายุเกษียณ เพื่อถือเป็นแบบอย่างแห่งความมานะ อุตสาหะ ในการทำงานและทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ฮายาตี ภาพ/ชนกนัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต5
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5ต้อนรับทีมนิเทศติดตามครูผู้ดูแลเยียวยาจิตใจเด็กและประเมินสุขภาพจิตเด็ก

     วันที่ 26 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ได้ต้อนรับคณะที่มาจากสาธารณสุขจังหวัดยะลาและจากโรงพยาบาลยะลา เพื่อนิเทศติดตามครูผู้ดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพ/ข่าว ดาเวียร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สนามโรงเรียนจงฝามูลนิธิ และสนามโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง การแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 รายการ สำหรับผลการแข่งขันได้เหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน 11 รายการ และเหรียญทองแดง 5 รายการ พัชรา ภาพ /จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อยรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก

     เจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ได้ให้บริการตรวจสุภาพช่องปาก บริการอุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟันกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปี่ที่ 1 เมื่อวันที่ 14-15 และ 19-20 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านนาข่อยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรับ-ส่งนักเรียนพร้อมการตรวจสุขภาพช่องปากมา ณ โอกาสนี้ พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมกิจกรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่สอง

     วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยมอบหมายครูที่นับถือศาสนาพุทธนำนักเรียนจำนวน 23 คนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่สอง วันสารทเดือนสิบหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตมีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต และครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต การทำบุญทั้งสองครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยอุทิศส่วนกุศล ไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมและครอบครัวคุณธรรม

     วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายยุวชนคนคุณธรรมและครอบครัวคุณธรรม เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสร้างระบบครอบครัวคุณธรรมให้ครอบครัวมีความมั่นคง อบอุ่นและเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และตัวแทนผู้ปกครองจำนวน 30 ท่าน ในการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมและครอบครัวคุณธรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานความซื่อสัตย์ สุจริต ฐานเศรษฐกิจพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 เข้ามอบสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 5

     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 และนางสาวรอกีนา กาเต๊ะ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ร่วมกับคณะผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอธารโต ซึ่งนำโดยนายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 เข้ามอบสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 5 หมู่ 2 บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการสอนถวายให้สมเด็จพระเทพรัต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com