ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 18 ท่าน ผู้เข้าชม 1152938  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกเมืองหนาว

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายไอมาน ดาซิง วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม และ นายอายีมิ สนุง พนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตไม้ดอกเมืองหนาว ณ โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านนาข่อยมอบกระเช้าให้กำลังใจบุคลากร

     เมื่อวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใหักับครอบครัวบุคลากรโรงเรียนบ้านนาข่อย ณ โรงพยาบาลเบตง พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รับมอบดอกไม้จันทน์จากคณะครูโรงเรียนบ้านนาข่อย ซึ่งดอกไม้จันทน์นี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 500 ดอก พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านนาข่อยเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

     เมื่อวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมเยี่ยนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กหญิงสิรีธร แซ่หวั่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุลื้นล้มขณะเข้าห้องน้ำ พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาข่อยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทางศาสนา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรีวนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายคณะครูนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับยุวบรรณารักษ์ โดยมีนางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผอ.ร.ร.บ้านจาเราะปะไต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การสร้างแรงบันดาลใจ ในการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต" ทีมงานวิทยากรยุวบรรณารักษ์ ได้แก่นางบุษผา แซ่ฮ่อ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (บ้านบ่อน้ำร้อน) น.ส.กชพรพรรณ สุทธิหิรัญพง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามศูนย์เยาวชน จังหวัดยะลา

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม2560 สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มอบหมายนายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต นำตัวแทนกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 25......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560โดยภายในกิจกรรมได้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พิธีลงนามถวายพระพรพรชัยมงคล ณ หอประชุม อำเภอธารโต นอกจากนี้แล้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้ารับรางวัลการเเข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พ่อ ร.9

     วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม2560 เวลา 08.30 น.นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายครูเยาวลักษณ์ กูหะยีเเละครูกูสารีนา อาบู นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวเเทนระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน เข้าร่วมการเเข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "พ่อ ร.9" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรกูล เจริญพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จากผลการแข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหรประชุมสภาสันติสุขผู้นำท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น นายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร ได้ต้อนรับ คณะประชุม สภาสันติสุข ผู้นำท้องถิ่น นำโดยนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการและแนวทางมาตรการในการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหมื่นกมลจินดา โรงเรียนบ้านแหร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแงจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน “ร่วมแรง ร่วมใจ สานฝัน ด้วยชุมชน”

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้กล่าวเปิดงานสัมพันธ์ชุมชน “ร่วมแรง ร่วมใจ สานฝัน ด้วยชุมชน” โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกในการจัดทำซุ้มอาหาร เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ ชุมชนและหน่วยงานทหารที่มาต่างก็เต็มใจมาสานฝันให้กับนักเรียนด้วยความเต็มใจ ทุกคนได้รับประทานอาหารร่วมกัน และมีความสุขที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่ทำให้นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : หน่วยเฉพาะกิจ.ตชด 44 มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านแหร

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร ได้ให้การตอนรับ ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ สูขโต จนท.ฝกร.ฉก.ตชด.44 พร้อมด้วย ร.ต.ต.ปอสู ดีแม จนท.ฝกร.ฉก.ตชด.44 มามอบทุนการศึกษาให้กับ ดช.แวรอสดี อีแมลอดิง นักเรียนชั้นป. 2/1 ณ ห้องประชุมหมื่นกมลจินดา โรงเรียนบ้านแหร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแงต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน โรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา ปี 2560

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวเหมวดี ไชยฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมิน โรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา ปี 2560 โดยมี นายอิซไซดี อะดำ ผู้รับผิดชอบโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยยุวเกษตรกร ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ ให้กับคณะกรรมการที่มาประเมิน บรรยากาศของการประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย noh ภาพ/ข่าว รายละเอียดช่องท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศิลา
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านวังศิลาเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

     นักเรียนโรงเรียนบ้านวังศิลาเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลำ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านจาเราะปะไตร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

     เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 60 นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต มอบหมายให้นางโสภิต เจือมณี ครูรักษารขการแทน นำข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com