ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 1152936  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารมะลิ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านธารมะลิ ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านธารมะลิ จัดประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา โดยมีนางสาวอุบล จิยิพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารมะลิ เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พร้อมทั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารมะลิ
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านธารมะลิ ร่วมรับฟัง การประชุมทางไกล ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

     วันที่ 14 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านธารมะลิ ร่วมรับฟัง การประชุมทางไกล ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธารมะลิ เพื่อรับรู้ ทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการลงทะเบียนของครูผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ยัสมีน ภาพ/ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - ภาพถ่ายในเพจ Facebook โรงเรียนบ้านธารมะลิ :https://www.facebook.com/profile.php?id=100009594348447&sk=photos&collection_token=......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : ผอ.ร.ร.บ้านบาแตตูแงรับมอบแอร์จากผู้ใจบุญบริจาคให้สถานศึกษา

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางจรินทร์ พึ่งจงเจริญสุข ผู้ใจบุญ ได้บริจาคแอร์ให้กับสถานศึกษา จำนวน ๒ ตัว โดยมีนางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง พร้อมด้วยนักเรียน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ noh ภาพ/ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - ภาพถ่ายในเพจ Facebookงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบาแตตูแง : https://web.facebook.com/Banbataetungae - รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์สพป.ยะลา เขต 3 : http://www.e-networks.yala3.go.th/Newsdetails.php?Detail......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านบาแตตูแงจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องการแยกขยะ

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอิซไซดี อะดำ ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องการแยกขยะ พร้อมทั้งได้แจกแจงให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของการแยกขยะลงถังให้ถูกสี และสาธิตการแยกขยะให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนออกมาปฏิบัติคัดแยะขยะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง อิซไซดี ภาพ / noh ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - ภาพถ่ายในเพจ Facebookงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน กีฬากระชับมิตร ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน “กีฬากระชับมิตร” ขึ้น โดยมีนายอาจหาญ ประเสริฐจริง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน เพื่อให้เกิดความกระชับความสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน เพื่อให้รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารมะลิ
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E. สวป.สภ.เบตงมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านธารมะลิ

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดต.ต่อเอส เหล็มปาน ครู D.A.R.E.สวป.สภ.เบตง มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติดอื่นๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ทางโรงเรียนบ้านธารมะลิขอขอบคุณ ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆ ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สูไวบ๊ะห์ ภาพ/ยัสมีน ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารมะลิ
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านธารมะลิเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดำเนินคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

     เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านธารมะลิ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ดำเนินกิจกรรมคัดกรองนักเรียนยากจนตามระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อให้นักเรียนยากจนได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือภาครัฐ ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา นิมารีแย ภาพ/ยัสมีน ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - ภาพถ่ายในเพจ Facebookโรงเรียนบ้านธารมะลิ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009594348447&lst=100009594348447%3A1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมงให้บริการฉีควัคซีน

     วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางเพียงพิณ ชัยพาณิชย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง มาให้บริการฉีควัคซีนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 โรงเรียนบ้านนาข่อย และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 บางคนที่ยังฉีควัคซีนไม่ครบตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข พัชรา ภาพ /จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 เป็นประธานในการประชุมขยายผล การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ได้ดำเนินจ้างเหมานายมูฮัมหมัด กะลูแป ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่นั่งคอนกรีตบริเวณใต้ต้นไม้รอบ ๆ สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ต้อนรับคณะติดตามผลการซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ให้การต้อนรับตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เพื่อมาติดตามผลการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านพักครู อาคารเรียนและอาคารประกอบ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน “สืบสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมสองภาษา” ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน และคณะครูได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน "สืบสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมสองภาษา" ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกหลาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีนายบาราเฮง ยิมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรำกลองยาวของคนในชุมชน การแสดงของนักเรียนที่สะท้อนวัฒนธรรมทั้งสองภาษา การออก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตรประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเอง พร้อมด้วยนายกิตติ ชินวงศ์ และนางอนงค์ น้อยโพไพร ครูผู้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ในเรื่องดังกล่าว ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยได้รับการสนับสนุนบริการตัดผมฟรีกับนักเรียน

     นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย ให้การต้อนรับคุณณัฐวิชญ์ แซ่โฮ่ คุณปรีชา ใจสูง และคุณจันทร์ อินต๊ะ ช่างตัดผมจากร้านพี่จันทร์ ที่มาให้บริการตัดผมนักเรียนชายที่โรงเรียนบ้านนาข่อย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 - 7 และ 12 กรกฏาคม 2560 พร้อมนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E. สวป.สภ.ยะรมมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย

     วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ครู D.A.R.E.สวป.สภ.ยะรมมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับการต่อต้านการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ และการใช้ยาเสพติดอื่นๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ทางโรงเรียนบ้านนาข่อยขอขอบคุณ พตต.สุพต สุขเอียด สวป.สภ.ยะรม รตอ. ชัชวาล จันทรทอง รองสวป.สภ.ยะรม รตท.ถาวร สุทธิโภชน์ รองสวป.สภ.ยะรม และรตท.ศราวุธ ดาเด๊ะ รองสวป.สภ.ยะรม ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆ พัชรา ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com